Den Sjove - Stedet hvor det er rigtigt sjovt.
 
 
 
 
  MENU  
 

ForsideSjove SpilSjove VideoklipSjove JokesSjove BillederCitaterSjove Facts

 

 

 
  CITATER  
  A. A. Milne A. P. Mller Abraham Lincoln Abraham Maslow Adam Smith Adolf Hitler Aksel Sandemose Al Capone Albert Einstein Alec Guinness Alexander Graham Bell Alexander Pope Alexandre Dumas Alfred Hitchkock Alfred Nobel Andy Warhol Anne Morrow Lindbergh Aristoteles Aristoteles Onassis Arthur C. Clarke Arthur Miller Asger Jorn Astrid Lindgren Benjamin Franklin Bertolt Brecht Bill Cosby Bill Gates Bob Hope Brigitte Bardot C. G. Jung C. S. Lewis Charles Darwin Charles De Gaule Charlie Chaplin Dalai Lama Dale Carnegie David Livingstone Dean Martin Dwight D. Eisenhower Ernest Hemmingway Francois De Voltaire Franz Kafka Friedrich Nietzsche George Bernard Shaw George Orwell Groucho Marx H. C. Andersen Homer Simpson Humphrey Bogart Johannes Mllehave Johann Wolfgang Von Goethe John F. Kennedy John Maynard Keynes John Steinbeck Karen Blixen Konfutse Leonardo Da Vinci Ludvig Holberg Mahatma Gandhi Marcus Aurelius Mark Twain Martin Luther King Jr. Marilyn Monroe Mogens Glistrup Muhammad Ali Napoleon Bonaparte Niels Bohr Oscar Wilde Pablo Picasso Platon Ralph Waldo Emerson Robert Louis Stevenson Ronald Reagan Rudyard Kipling Sigmund Freud Sren Kirkegaard Steven Wright Storm P. Thomas Jefferson Victor Borge Victor Hugo Vincent Van Gogh W. C. Fields William Shakespeare Winston Churchill Woody Allen  
CITATER - WINSTON CHURCHILL

 

 

Untitled Document

Danske citater:

 • Alt for ofte er den stille, stærke mand stille, fordi han ikke ved, hvad han skal sige, og anses for stærk, fordi han har forholdt sig tavs.
 • At læse citatbøger er en god beskæftigelse for uuddannede mennesker.
 • At spare sammen er en vældig god ting. Især når ens forældre har gjort det for en.
 • At æde mine ord har aldrig givet mig fordøjelsesproblemer.
 • Cigaren giver beskæftigelse til både hænder og mund. På den måde har jeg mange gange undgået fristelsen til at kvæle eller bide folk, som har irriteret mig.
 • Den nyttigste lektie, livet har lært mig er, at idioterne mange gange har ret.
 • Der er kun èt svar på nederlag, og det er sejr.
 • Det er lettere at regere en nation end at opdrage tre børn.
 • Det er svært, for ikke at sige umuligt, at kritisere smukke kvinder - de forbliver smukke kvinder, og kritikken preller af.
 • Det er udmærket at være ærlig, men det er også meget vigtigt at have ret.
 • Diktatorer rider frem og tilbage på tigre, som de ikke tør stige af. Og tigre bliver sultne.
 • En del mennesker skifter parti på grund af deres overbevisning. Andre skifter overbevisning på grund af deres parti.
 • En eftergivende politiker er en, som mader en krokodille i håb om, at den æder ham til sidst.
 • En fanatiker er et menneske, der ikke kan ændre sin mening og ikke vil skifte emne.
 • En kommunist er som en krokodille; når den åbner sin mund, kan du ikke afgøre, om den prøver på at smile, eller om den gør sig klar til at spise dig.
 • En løgn når halvvejs rundt om jorden, før sandheden når at få sine bukser på.
 • En pessimist ser vanskeligheder i enhver mulighed; en optimist ser muligheder i enhver vanskelighed.
 • En spøg er en meget alvorlig sag.
 • Englændere slår aldrig en lige streg, men gør altid konturerne en smule uklare.
 • Enhver har lov at udtale fremmedord, som han ønsker det.
 • Enhver har sin dag, og nogle dage er længere end andre.
 • Et kompromis er kunsten at dele en kage, så alle tror, at de har fået det største stykke.
 • Fra Stettin ved Østersøen til Triest ved Adriaterhavet har et jerntæppe sænket sig over fastlandet.
 • Han er en beskeden mand, som sandelig også har meget at være beskeden over. , Om Clement Attlee
 • Han har alle de dyder, jeg afskyr, og ingen af de laster, jeg beundrer.
 • Han kan bedst beskrives som én af de talere, der før han går på talestolen ikke ved, hvad han vil sige, og når han taler, ikke ved, hvad han taler om, og som ikke aner, hvad han har sagt, når han sætter sig ned.
 • Historien vil være venlig mod mig, thi jeg forventer at skrive den selv.
 • Hvis du er nødt til at gå gennem helvede, bliv ved med at gå.
 • Hvis man har ti tusinde regulationer, ødelægger man respekten for loven.
 • I krigstid er sandheden så dyrebar, at hun må udstyres med en livvagt af løgne.
 • I modgang uovervindelig, i medgang ulidelig. , Om Montgomery
 • I Rusland bliver en mand kaldt reaktionær, hvis han protesterer imod, at hans ejendom bliver stjålet og hans børn myrdet.
 • Jeg ejer ikke min hund. Det er den, der ejer mig. Jeg tror, at Rufus synes om mig. Den har lært mig at kaste pinde, som den kan løbe efter.
 • Jeg er beredt til at møde min skaber. Om han er beredt til at møde mig er en anden ting.
 • Jeg har let ved at stille mig tilfreds med det allerbedste.
 • Jeg kan lide svin. Hunde ser op til os. Katte ser ned på os. Svin behandler os som ligeværdige.
 • Jeg stræber ikke efter andet fra noget land end respekt.
 • Jeg vil tro, det vil være umuligt at udtrykke det modsatte af sandheden med større præcision.
 • Jo længere tilbage du kan se, desto længere fremad ser du sandsynligvis.
 • Kapitalismens nedarvede last er den ulige fordeling af goderne, socialismens nedarvede dyd den lige fordeling af elendighed.
 • Man kan kun have tiltro til en statistik, man selv har forfalsket.
 • Mennesket falder af og til over sandheden, men for det meste rejser det sig bare op og går videre.
 • Mod er den fremmeste af menneskelige kvaliteter, fordi det er den kvalitet, som garanterer alle andre.
 • Nogle skifter parti for deres princippers skyld. Andre principper for deres partis skyld.
 • Politik er næsten lige så spændende som krig, og en del mere farlig. I krig kan du kun blive slået ihjel én gang, men i politik kan det ske mange gange.
 • Politisk tæft er at forudsige, hvad der vil ske i morgen, næste uge, næste måned og næste år. Og bagefter at kunne forklare, hvorfor det ikke sket.
 • Storbritannien har altid haft det bedst, når det blev regeret af dronninger.
 • Tal i vrede, og du kommer til at holde den bedste tale, du nogensinde har fortrudt.
 • Vi ved, at han mere end nogen anden har den gave i så mange ord som muligt at kunne presse mindst muligt tankeindhold sammen.

 

Engelske citater:

 • A communist is like a crocodile: when it opens its mouth you cannot tell whether it is trying to smile or preparing to eat you up.
 • A fanatic is one who can't change his mind and won't change the subject.
 • A joke is a very serious thing.
 • A lie gets halfway around the world before the truth has a chance to get its pants on.
 • A pessimist sees the difficulty in every opportunity; an optimist sees the opportunity in every difficulty.
 • A sheep in sheep’s clothing, , about Clement Atlee
 • Although prepared for martyrdom, I preferred that it be postponed.
 • Americans always try to do the right thing -- after they've tried everything else.
 • An appeaser is one who feeds a crocodile -- hoping it will eat him last.
 • Any man under 30 who is not a liberal has no heart, and any man over 30 who is not a conservative has no brains.
 • Bessie Braddock: “Sir, you are drunk.” Churchill: “Madam, you are ugly. In the morning, I shall be sober.”
 • Britain has always been at her best when ruled by queens.
 • Courage is the first of human qualities because it is the quality which guarantees all others.
 • Eating words has never give me indigestion.
 • Everyone has his day and some days last longer than others.
 • From now on, ending a sentence with a preposition is something up with which I will not put.
 • From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the Continent.
 • He has all the virtues I dislike and none of the vices I admire.
 • History will be kind to me, for I intend to write it.
 • Hitler knows that he will have to break us in this island or lose the war. If we can stand up to him, all Europe may be free and life of the world may move forward into broad, sunlit uplands. But if we fall, then the whole world, including the United States, including all that we have known and cared for, will sink into the abyss of a new Dark Age made more sinister, and perhaps more protracted, by the lights of perverted science. Let us therefore brace ourselves to our duties, and so bear ourselves that, if the British Empire and its Commonwealth lasts for a thousand years, men will still say, “This was their finest hour!”
 • I am always ready to learn, although I do not always like being taught.
 • I am ready to meet my Maker. Whether my Maker is prepared for the ordeal of meeting me is another matter.
 • I have nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat.
 • I like pigs. Dogs look up to us. Cats look down on us. Pigs treat us as equals.
 • I would say to the House, as I said to those who have joined this government: I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat.
 • If Hitler were to invade Hell, I would find occasion to make a favorable reference to the devil.
 • If you have ten thousand regulations, you destroy all respect for the law.
 • If you will not fight for right when you can easily win without blood shed; if you will not fight when your victory is sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a precarious chance of survival. There may even be a worse case. You may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.
 • If you're going through hell, keep going.
 • In Russia a man is called a reactionary if he objects to having his property stolen and children murdered.
 • In those days he was wiser than he is now--he used frequently to take my advice.
 • It has been said that democracy is the worst form of government except all the others that have been tried.
 • It is a fine thing to be honest, but it is also very important to be right.
 • It is a good thing for the uneducated man to read books of quotations.
 • It is a mistake to look too far ahead. Only one link in the chain of destiny can be handled at a time.
 • It is impossible to obtain a conviction for sodomy from an English jury. Half of them don't believe that it can physically be done, and the other half are doing it.
 • Let us therefore brace ourselves to our duty, and so bear ourselves that if the British Empire and its Commonwealth last for a thousand years, men will still say, "This was their finest hour"
 • Men occasionally stumble on the truth, but most of them pick themselves up and hurry off as if nothing had happened.
 • My wife and I tried to breakfast together, but we had to stop or our marriage would have been wrecked.
 • Nancy Astor: “Sir, if you were my husband, I would give you poison.” Churchill: “If I were your husband I would take it.”
 • Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few.
 • Once in a while you will stumble upon the truth but most of us manage to pick ourselves up and hurry along as if nothing had happened.
 • Out of intense complexities intense simplicities emerge.
 • Politics is the ability to foretell what is going to happen tomorrow, next week, next month and next year. And to have the ability afterwards to explain why it didn’t happen.
 • Short words are best and the old words when short are best of all.
 • Socialism is a philosophy of failure, the creed of ignorance, and the gospel of envy.
 • Solitary trees, if they grow at all, grow strong.
 • Some see private enterprise as a predatory target to be shot, others as a cow to be milked, but few are those who see it as a sturdy horse pulling the wagon.
 • Success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm.
 • The best argument against democracy is a five-minute conversation with the average voter.
 • The empires of the futures are the empires of the mind.
 • The farther backward you can look, the farther forward you are likely to see.
 • The greatest lesson in life is to know that even fools are right sometimes.
 • The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries.
 • The maxim of the British people is 'Business as usual'.
 • The problems of victory are more agreeable than those of defeat, but they are no less difficult.
 • The truth is incontrovertible, malice may attack it, ignorance may deride it, but in the end; there it is.
 • The whole history of the world is summed up in the fact that, when nations are strong, they are not always just, and when they wish to be just, they are no longer strong.
 • There is no such thing as a good tax.
 • This is no time for ease and comfort. It is the time to dare and endure.
 • This is not the beginning of the end, but it is the end of the beginning. , D-Day
 • This wicked man, the repository and embodiment of soul destroying hatred, the monstrous product of former wrongs and shames. , About Adolf Hitler
 • Those who can win a war well can rarely make a good peace and those who could make a good peace would never have won the war.
 • To build may have to be the slow and laborious task of years. To destroy can be the thoughtless act of a single day.
 • To improve is to change; to be perfect is to change often.
 • Today we may say aloud before an awe-struck world: "We are still masters of our fate. We are still captain of our souls".
 • We are all worms, but I do believe that I am a glow-worm.
 • We contend that for a nation to tax itself into prosperity is like a man standing in a bucket and trying to lift himself up by the handle.
 • We make a living by what we get, but we make a life by what we give.
 • We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields, and in the streets, we shall fight in the hills. We shall never surrender.
 • We shall not flag or fail. We shall go on to the end. We shall fight in France, we shall fight on the seas and the oceans, we shall fight with growing confidence and growing strength in the air, we shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills; we shall never surrender.
 • Without a measureless and perpetual uncertainty, the drama of human life would be destroyed.
 • Writing a book is an adventure. To begin with, it is a toy and an amusement; then it becomes a mistress, and then it becomes a master, and then a tyrant. The last phase is that just as you are about to be reconciled to your servitude, you kill the monster, and fling him out to the public.
 • You ask, What is our policy? I will say; “It is to wage war, by sea, land and air, with all our might and with all the strength that God can give us: to wage war against a monstrous tyranny, never surpassed in the dark lamentable catalogue of human crime. That is our policy.” You ask, What is our aim? I can answer with one word: Victory—victory at all costs, victory in spite of all terror, victory however long and hard the road may be; for without victory there is no survival.
 • You have enemies? Good. That means you’ve stood up for something, sometime in your life.

 

Untitled Document

 

 

     
   
 
 
 

Copyright © 2007 - 2013 - All rights reserved