Den Sjove - Stedet hvor det er rigtigt sjovt.
 
 
 
 
  MENU  
 

ForsideSjove SpilSjove VideoklipSjove JokesSjove BillederCitaterSjove Facts

 

 

 
  SJOVE JOKES  
 

- Alle Børnene - Blondiner - Ordsprog - Sex Vitser - Svigermor - Tjener Vitser - Århusianer Vitser

 
SJOVE JOKES OG VITTIGHEDER - ORDSPROG - 21 - 40
Untitled Document

<<-- ORDSPROG 61 - 80 - ORDSPROG 101 - 120 -->>

En rådende, almen antagelse konstaterer de overordnede indlæringsprocessers muligheder som værende successivt fungerende, samt værende potentielt ekspansive, i et tidsrum, hvis udstrækning modsvarer hvad man med generelle statistiske bedømmelsesmetoder anslår som værende den menneskelige organismes gennemsnitlige eksistensperiode under normalt gældende forhold.

(Man lærer så længe man lever)


Individer, der er henvist til at residere i transparente domiciler, bør ikke tilrådes at anvende større eller mindre geologiske fragmenter som kasteskyts.

(Man skal ikke kaste med sten, nĂĄr man bor i et glashus)


Iagttagelsen af en enkelt repræsentant for familien Hirundinidae bør ikke give anledning til spekulationer om varmere årstiders umiddelbart forestående indtræden.

(En svale gør ingen sommer)


Samspilssituationer, involverende spæde eller yngre personer engageret i diverse uspecificerede rekreative sysler, frembringer almindeligvis de mest
hensigtsmæssige resultater såfremt participanterne er indbyrdes kompatible.

(Lige børn leger bedst)


Cylindriske beholdere i mellemstørrelsen, hvis indre lagerkapacitet er uudnyttet, må med rimelig forventning formodes at besidde væsentlige akustiske kvaliteter.

(Tomme tønder buldrer mest)


Forhenværende væskeemballerede cylindriske beholdere udviser i påfaldende grad omvendt proportionalitet mellem tidligere fyldningsgrad og nuværende evne til lydfrembringende virksomhed.

(Tomme tønder buldrer mest)


Et visuelt handicappet feminint individ tilhørende en af de domesticerede arter af slægten gallus kan undtagelsesvis excellere i lokaliseringen af
diminutive cereal-enheder.

(Blind høne kan også finde korn)


Opfyldning af ĂĄbne drikkevandsboringer foretages pĂĄ et ugunstigt tidspunkt nĂĄr et letalt nedfald af yngre individer i borehullet tidligere er indruffet.

(Man skal ikke kaste brønden til, når barnet er faldet i)


Selv en mindre topografisk forskydning i kørebanens overfladeprofil kan medføre en så drastisk forskydning af et vehikels massemidtpunkt, at en ulykke bliver den umiddelbare følge.

(Liden tue kan vælte stort læs)


Personer, der er optagne af entreprenørarbejde med henblik på overrumplende underminering af andres geofysiske eksistensgrundlag, må kalkulere med væsentlige statistiske risici for selv at blive offer for omtalte virksomhed.

(Den, der graver en grav for andre, risikerer selv at falde i den)


Blandt endnu ikke konfirmerede personer af begge køn, der har været udsat for indgående kontakt og kendskab med forbrændingsprocessers oxidative forløb, næres en udbredt modvilje mod gentagen berøring med samme.

(Brændt barn skyr ilden)


Flamberet pode undviger kemiske reaktioner, der udvikler høj termik,

(Brændt barn skyr ilden)


Almenmenneskelige samhørighedsfølelser af ældre dato udviser sjældent - eller aldrig - begyndende tendens på oxydering.

(Gammel kærlighed ruster ikke)


Social nød og økonomisk elendighed er den væsentligste faktor til upåklædte hunkønsvæseners indtræden i tekstilbranchen.

(Nød lærer nøgen kvinde at spinde)


Tilstedeværelse af overflødig assistance kan forårsage en væsentlig forringelse af fødevarernes art og konsistens.

(For mange kokke fordærver maden)


Vederfares et gunstigt udfald på en given tildragelse, vil det, alt andet lige, afstedkomme veltilfredse attituder overfor tilværelsen i al almindelighed.

(NĂĄr enden er god, er alting godt)


Blandt heste kan der, efter indtagelse af de for dem forelagte foderstoffer, opstå visse interanimalske interaktioner, kendetegnet ved adfærdsmønstre af
en overvejende aggressiv karakter.

(NĂĄr krybben er tom, bides hestene)


Efter gentagne gange frugtesløst at have forsøgt at opnå fysisk kontakt med et bestemt træs frugter, udtalte ræven sarkastisk: "Jeg tør udtrykke formodning om, at disse frugters ph-værdi er væsentligt lavere end 7"

("De er sure", sagde ræven. Den kunne ikke nå rønnebærrene)


Det må ej anses for tilrådeligt, at ansatte og selverhvervende henhørende under bagerierhvervet overvurderer produktionsapparatets energetiske ydeevne og fysiske kapacitet.

(Man skal ikke slå større brød op, end man kan bage)


Daglig indtagelse af speciel kerne indeholdende frugt minimerer kontakt med repræsentanter for sundhedssektoren.

(Et æble om dagen holder doktoren væk)

 

<<-- ORDSPROG 61 - 80 - ORDSPROG 101 - 120 -->>

Untitled Document
     
   
 
 
 

Copyright © 2007 - 2013 - All rights reserved